ONDERZOEKSPLICHT: EEN DIRECTEUR-EIGENAAR DIE ZIJN ONDERNEMING VERKOOPT MOET ONDERZOEK DOEN NAAR DE INTENTIES VAN DE KOPER TER VOORKOMING VAN BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Bestuurder let op! Verkoop jij je bedrijf? Als verkopende directeur/aandeelhouder word je geacht onderzoek te doen naar de integriteit en financiële situatie van de koper! Doe je dit niet (of onvoldoende), dan kan dit tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Indien je geen onderzoek doet, dan kan dat aanleiding zijn voor bestuurdersaansprakelijk van de verkoper indien de koper er een puinhoop van maakt en de onderneming in een faillissement stort, zo blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch.

Verkoop van de onderneming en onderzoek naar de koper

Als jij je onderneming verkoopt, wil je er natuurlijk zeker van zijn dat je de koopprijs daadwerkelijk betaald krijgt. Het ligt daarom voor de hand om te onderzoeken of de koper goed is voor zijn geld.

Maar moet je ook onderzoek doen naar de intenties en integriteit van de koper? Wat als achteraf blijkt dat de koper een indrukwekkende trackrecord heeft van faillissementen, fraude en gedupeerde schuldeisers? Hoe ver gaat zo’n onderzoek plicht eigenlijk?

In deze zaak stortte de nieuwe eigenaar zijn recent gekochte onderneming binnen enkele maanden in een faillissement. De nieuwe eigenaar bestelde via de onderneming voor meer dan EUR 140.000 aan goederen en diensten die nooit werden betaald. Een deugdelijke administratie ontbrak en de koper bleek ook nog te worden verdacht van oplichting en flessentrekkerij. De totale faillissementsschuld bedroeg bijna een half miljoen euro.

De curator stelde niet alleen de koper aansprakelijk voor de faillissementsschuld, maar ook de oud-bestuurder/eigenaar die de onderneming aan deze oplichter had verkocht.

De oud-bestuurder/eigenaar had tijdens zijn bestuursperiode nagelaten om (tijdig) de jaarrekeningen bij het Handelsregister te deponeren. Op grond van de wet leidt een dergelijke schending van de publicatieplicht ertoe dat:

  1. vaststaat dat de oud-bestuurder zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld;

  2. wordt vermoed dat die kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement (artikel 2:248 lid 2 BW).

Hierdoor is de oud-bestuurder/eigenaar aansprakelijk voor de faillissementsschuld, tenzij hij erin slaagt dit wettelijk (bewijs)vermoeden te ontzenuwen.

Het oordeel van de rechtbank

Bij de rechtbank is de oud-bestuurder daarin geslaagd. Het faillissement was volgens de rechtbank namelijk veroorzaakt door de koper die de onderneming had misbruikt voor eigen financieel gewin, terwijl niet was gebleken dat de oud-bestuurder/eigenaar wist dat de koper een oplichter was.

Het oordeel van het Gerechtshof

In hoger beroep ziet het Gerechtshof Den Bosch dit anders. Het Hof oordeelt namelijk dat van de oud-bestuurder/eigenaar mocht worden verlangd dat hij – met oog op de belangen van de schuldeisers van de onderneming – “[….] ten minste enig onderzoek zou doen naar de hoedanigheden, zakelijke achtergrond, financiële gegoedheid en persoonlijke integriteit van de persoon aan wie hij het bestuur en de aandelen van de vennootschap wilde overdragen.

Nu de oud-eigenaar had nagelaten om voldoende onderzoek te verrichten naar referenties, achtergronden of de motieven van de koper, is hij er volgens het Hof niet in geslaagd om het wettelijke vermoeden onvoldoende te ontzenuwen.

Het gevolg? De verkoper van de onderneming is aansprakelijk voor de faillissementsschuld van bijna een half miljoen euro!

Het Hof matigt de aansprakelijkheid wel met 50% omdat het faillissement en de enorme schuldenlast grotendeels zijn te wijten aan de oplichtingspraktijken van de koper.

Conclusie

Conclusie: doe onderzoek naar de persoon aan wie je je onderneming verkoopt. Niet alleen naar zijn financiële positie, maar ook naar zijn integriteit!

Koop of verkoop jij je onderneming? De advocaten van Gimbrère International Advocaten loodsen je feilloos langs de valkuilen die ontstaan door o.a. de diverse mededelings- en onderzoeksplichten die op de (ver)koper rusten. Voorkom dat je achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan! 

De hele uitspraak teruglezen? Dat kan hier.