ZZP IS OKE?!

Vaak willen partijen voorkomen dat de samenwerking wordt bestempeld als een arbeidsovereenkomst.

Je hebt als ZZP’er logischerwijs veel meer vrijheid en voor opdrachtgevers kan het fijn zijn om een ZZP’er een opdracht te geven omdat je dan niet gelijk te maken hebt met het beschermende arbeidsrecht.

Werknemers zijn in Nederland nou eenmaal erg goed beschermd.

Regelmatig vragen cliënten mij wat er precies is veranderd met betrekking tot de ZZP’er (Zelfstandigen Zonder Personeel).

Mijn kantoorgenoot Claudie heeft al eerder uitgelegd wat de wettelijke veranderingen inhouden. Op grond van de nieuwe wet zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) beiden verantwoordelijk voor de beoordeling van de samenwerking.

In de plaats van de VAR is een aantal modelovereenkomsten die partijen kunnen gebruiken gepubliceerd op de website van de Belastingdienst: (http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/modelovereenkomsten-in-plaats-van-var/modelovereenkomst-zoeken/)

Inmiddels hebben wij verschillende modelovereenkomsten beoordeeld voor onze cliënten.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” kan dan wel de slogan van de fiscus zijn, maar heel veel makkelijker wordt het een ZZP’er of de opdrachtgever ook weer niet gemaakt.

Wat mij namelijk opvalt, is dat de modelovereenkomsten die via de website van de Belastingdienst zijn te downloaden, beslist niet volledig zijn. De noodzakelijke artikelen die kunnen voorkomen dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen zijn weliswaar in de modelovereenkomsten opgenomen, maar ook veel belangrijke onderwerpen zijn niet geregeld en ontbreken.

Vaak missen er bepalingen over het al dan niet kunnen opzeggen van de overeenkomst.

Het wettelijke uitganspunt over de opzegging van een overeenkomst van opdracht is geregeld in artikel 7:408 BW. Daarin is bepaald dat een opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst kan opzeggen. (Professionele) partijen kunnen in de overeenkomst van opdracht hiervan wel afwijken, maar moeten dat dan wel goed en schriftelijk vastleggen. Partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat er een opzegtermijn van een maand in acht moet worden genomen.  

Verder staat in de meeste modelovereenkomsten niets geregeld over de aansprakelijkheid. Niet geheel onbelangrijk !

Ook raad ik aan om schriftelijk te regelen aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen die verband houden met de werkzaamheden en een geheimhoudingsbepaling op te nemen.

Wij kunnen de modelovereenkomsten naar gelang de situatie aanpassen. Het betreft telkens weer maatwerk.

De kosten die hiermee gepaard gaan vallen erg mee. De gevolgen van werken op basis van een standaard overeenkomst (vaak) niet. Wees dit voor en neem contact met ons op!