De werknemers van de V&D in geval van een faillissement. Waar hebben ze recht op?

Het bekende warenhuis V&D dreigt alsnog failliet te worden verklaard.Een ongelofelijk vervelende situatie, zeker zo net voor de feestdagen, en niet in de laatste plaats voor de werknemers van V&D.

Maar waar hebben de werknemers van het bekende warenhuis eigenlijk recht op in het geval V&D inderdaad in staat van faillissement wordt verklaard?Mogelijk kan er een doorstart worden gerealiseerd waarbij werkgelegenheid kan worden behouden. 

Helaas komen de werknemers vaak toch op straat te staan. Een curator ontslaat de werknemers in een faillissementssituatie op grond van artikel 40 van de Faillissementswet. 

De overeengekomen (arbeidsovereenkomst) of wettelijke (7:672 BW) opzegtermijnen worden aangehouden. In het geval van een faillissement kan de opzegtermijn evenwel niet langer dan zes weken duren.

In de praktijk komt het er dus vaak op neer dat de opzegtermijn 1 maand of de maximale 6 weken is. Een schrale troost voor werknemers is de zogenoemde loongarantieregeling. Op grond van die regeling betaalt het UWV:

  • Eventueel achterstallig salaris over de laatste 13 weken (de periode van de opzegging van de arbeidsovereenkomst tot de dertien weken daarvoor);
  • Salaris over de opzegtermijn (zoals hierboven uitgelegd);
  • Eventueel achterstallig vakantiegeld en pensioenpremies over maximaal 1 jaar terug (de periode van de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de curator tot 1 jaar daarvoor). 

Voor zover werknemers verder nog geld zouden moeten ontvangen van de onderneming, raad ik aan om die vordering toch bij de curator in te dienen. In 9 van de 10 van de gevallen komt het niet tot uitkering van die vordering(en), maar niet geschoten is altijd mis.  

Laten we voor alle werknemers hopen dat het zo ver niet komt of dat er een goede doorstart komt!